You are currently viewing Czy wolontariat jest potrzebny?

Czy wolontariat jest potrzebny?

W dworku w Straszęcinie spotykają się wolontariusze z gminy Żyraków. Zapytani na jednym z warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, co im daje wolontariat i dlaczego chcą nieodpłatnie pracować, odpowiadają, że chętnie obserwują, jak dzięki ich działaniom zmienia się życie kilkuset ludzi w społeczeństwach lokalnych, bo np. budują skwer zieleni od podstaw, organizują zajęcia dla dzieci, zapisują i utrwalają wspomnienia mieszkańców, organizują teren pod miejsce pamięci. Wolontariusze z Nagoszyna, Straszęcina, Góry Motycznej, Żyrakowa, Woli Żyrakowskiej wzięli udział w warsztatach „Wolontariat na szóstkę w sześciu krokach” organizowanych przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, przedstawili pomysły, które będą realizować w swoich wsiach a teraz wyruszyli w teren… aby przekonać innych, że wolontariat to „radość, kiedy widzisz, że po wielu trudach wspólnej pracy powstaje nie tylko ogród w przestrzeni publicznej, ale również tenże ogród zbudował twoją drużynę, z którą teraz można konie kraść i góry przenosić”.  Nie tylko Anna Cyran czy Matausz Grych twierdzą, że lubią mieć wpływ na zmianę świata i ludzi, dlatego działają w grupach nieformalnych czy organizacjach pozarządowych. Jest ich 25 – liderów działań. Teraz wyruszają, aby pozyskać sojuszników działań,  zatem odpowiedź na pytanie: „Czy wolontariat jest potrzebny?” uważają za oczywistą.

Projekt sfinansowany środków z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego