Zarząd stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Krystyna Kania
Wiceprezes Zarządu – Diana Wójcik
Skarbnik Zarządu – Aneta Ćwik
Członek Zarządu – Adam Wójcik