Napisali o nas

O nas się mówi... o nas się pisze...
nasze działania przynoszą wymierne efekty...

IV edycja Konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych na Inicjatywę Obywatelską Podkarpacia oraz Wolontariusza Podkarpacia
W Rzeszowie wyróżniono wolontariusza i inicjatywę obywatelską z gminy Żyraków
Diana Wójcik – Wolontariuszem Podkarpacia 2012, „Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas” – Inicjatywą Obywatelską Podkarpacia 2012

Projekt “W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków”. 
W poszukiwaniu magii miejsc w gminie Żyraków.
Zamienią samochody na rowery…
Przejechać gminę wzdłuż i wszerz na rowerze
Lekcja Małej Ojczyzny

Współpraca ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu
„Działaj Lokalnie VIII” w powiecie dębickim
Aktywni otrzymują pieniądze
Działaj Lokalnie VIII w gminie Żyraków
Aktywne organizacje zdobyły pieniądze na swoje pomysły
Punkty dla projektu z Gminy Żyraków

Projekt „Z tradycją w przyszłość”
Jubileusz będą świętować z tradycją 
Zapowiedź: „Z tradycją w przyszłość”
Zaproszenie na plenerową imprezę integracyjną w Zasowie
Zaproszenie do prezentacji wiekowego dziedzictwa kulturowego Zasowa
„Z tradycją w przyszłość” w Zasowie
„Z tradycją w przyszłość” – fotorelacja
Stowarzyszenie RZW współorganizatorem uroczystości 
140 lat OSP z Zasowa
Na Podkarpaciu gaszą najdłużej – już 140 lat

Akcja zbierania nakrętek na rzecz niepełnosprawnej Elżbiety i Anetki
Rozpalamy umysły, otwieramy serca i dłonie
W Gminie Żyraków przypominamy „Wkręć się w zakrętkę”
Akcja w Zakładzie Karnym w Dębicy
Akcja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem
Akcja w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie 

Diana Wójcik odebrała dyplom ukończenia kursu „NGO Master”
Wiceprezes Stowarzyszenia ukończyła kurs potwierdzający kompetencje i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania organizacją w oparciu o standardy
Gmina Żyraków wspiera organizacje pozarządowe

Aneta Ćwik przedstawicielem Gminy Żyraków w PROP-ie
Wybrana na przedstawiciela z organizacji pozarządowych w Gminie Żyraków
Gmina Żyraków ma przedstawiciela w PROP-ie
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

Krystyna Kania jedną z dziesięciu „najaktywniejszych kobiet podkarpackich wsi”
Jedna z dziesięciu „najaktywniejszych kobiet podkarpackich wsi”
Publikacja „Aktywne kobiety podkarpackich wsi”

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dorośli Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego
Projekt „Sprawne i profesjonalne organizacje – rozwój zasobów organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Akcja zbierania zakrętek na rzecz niepełnosprawnej Elżbiety
Staromodne bycie dobrym wciąż modne
Zebrali prawie 5 ton zakrętek, pomogli nauczycielce

Ocalić wspomnienia-zatrzymać czas
Niech przemówią fotografie…

Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Grzegorza
5 ton 32 kilogramy i 80 dekagramów wrażliwości

Serdecznie podziękowania dla wszystkich, którzy nie pozostają obojętni na los niepełnosprawnych, a nakrętka niech będzie symbolem niesienia pomocy dla nich.

Zanim powstało Stowarzyszenie, na przestrzeni kilku lat zespół angażował się w różne działania i przedsięwzięcia o zasięgu gminnym realizowane przez młodzież. Przedsięwzięcia zespół szczegółowo zaplanował, aplikował o dofinansowanie, poszukiwał mecenasów określonych zadań, koordynował etapy działań, realizował oraz rozliczał. m.in. projekt: Fire Power – Moc Ognia
Ocalić od zapomnienia – Gmina Żyraków w kolorze sepii
Niech przemówią fotografie…

projekt: Świat za obiektywem
Fotografia może być pasją