Cele stowarzyszenia

Po co i dlaczego?

Istniejemy, aby:

  • wyzwalać energię społeczną,
  • budować postawy filantropijne,
  • zwracać uwagę, że praca może być elementem rozwijającym i doskonalącym człowieka, a nie tylko źródłem dochodu,
  • uświadamiać, że wolontariat to nie tylko pomaganie innym, ale również sposób na kształtowania własnej osobowości,
  • angażować siebie i innych w życie społeczne,
  • zauważać ludzi potrzebujących pomocy,
  • kreować własne społeczności, wyzwalając inicjatywę i kreatywność.

"Człowieka nie urabiają doktryny ani nakazy, ale własny trud, walka, cierpienie, radości, klęski i zwycięstwa." - L.Ungeheuer