"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Imponująca rocznica imponującej organizacji z powiatu dębickiego


październik 2014Zajmują się edukacją, kulturą, zdrowiem, środowiskiem, współtworzą przestrzeń przyjazną mieszkańcom, budują tożsamość Pilzna. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie obchodziło 120 lat powstania. W ich siedzibie, jednej z najpiękniejszych akcentów architektonicznych Pilzna, oprócz przedstawicieli samorządu lokalnego, firm, sympatyków, członków parlamentu RP, spotkały się też organizacje pozarządowe z powiatu dębickiego. Celina Chorążak, prezes towarzystwa podkreślała, że od wielu lat, współpracując z samorządem lokalnym i sektorem prywatnym, nie szczędzą sił i nie liczą czasu poświęconego na realizację dobra wspólnego, więc spotkanie było też okazją do podziękowań za współdziałanie dla osób, instytucji, firm, organizacji. Jubileusz stał się okazją do wymiany doświadczeń, planowania wspólnych przedsięwzięć, integrowania się, po prostu uczenia się innych. Takie spotkania akcentują fakt, że bez aktywności organizacji non-profit wiedza o problemach lojalnych społeczności, wyzwaniach pozostawałaby bez echa, bo to one identyfikują potrzeby społeczne, uczestniczą w poszukiwaniu rozwiązań, realizują konkretne zadania, dlatego trzeba mobilizować III sektor do wspólnych działań, bo razem zdziałamy więcej. Dziękujemy zaproszenie i życzymy kolejnych 120 lat inicjatyw.