"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Gmina Żyraków ma przedstawiciela w PROP-ie

Podczas ostatniego spotkania organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta w Dębicy powołano do życia Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych, w skład której weszli przedstawiciele organizacji z gmin obecnych na spotkaniu oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych z powiatu dębickiego: Magdalena Koczaj-Kizior i Paweł Werbowy.

Gminę Żyraków reprezentowały trzy stowarzyszenia: Mój Straszęcin, Koło Gospodyń Wiejskich z Żyrakowa i Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej.

Przedstawicielką organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Żyraków została jednogłośnie wybrana Aneta Ćwik działająca w Stowarzyszeniu Razem Zdziałamy Więcej. Powstała rada będzie stowarzyszeniem zwykłym, a jej zadaniem będzie budowanie szeroko rozumianego partnerstwa społecznego.

Aneta Ćwik zwraca uwagę, że "w gminach organizacje pozarządowe skupiają najaktywniejszych, najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne oraz mających bardzo dobre rozpoznanie społeczne mieszkańców, dlatego stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności".