"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

I co tu dużo pisać? Mamy kolejną pasję – T A N I E C


czerwiec 2019

Pomagają ją nam realizować pani Gosia, pan Krzysiu, pani Bogusia, pani Krysia, pani Monika, pani Marysia, pani Kinga, rodzice i inne anioły, do których m.in. należą: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Regionalni Operatorzy Projektu „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna. Opiekę merytoryczną sprawują członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.`
`
`
`
`
`