"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

O dodawaniu skrzydeł… czyli doceniamy wolontariuszy gminy Żyraków


październik 2017


Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość, Wójt Gminy Żyraków, chcąc promować organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie i skutecznie działają na rzecz innych, zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Zainteresowani będą ubiegać się o tytuł WOLONTARIUSZA GMINY ŻYRAKÓW ROKU 2017. Kandydatów można zgłaszać do 20 listopada 2017r. na formularzu dostępnym poniżej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali - DNIA WOLONTARIUSZA 5. grudnia 2017 roku. Wówczas przedstawione zostaną efekty pracy nagrodzonych.
Konkurs jest adresowany do wolontariuszy działających w:
- organizacjach pozarządowych,
- nieformalnych grupach inicjatywnych np. grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich,
- szkołach,
- instytucjach kultury, instytucjach pomocy społecznej,
- innych instytucji współpracujących z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków.
Kandydaci muszą być osobami, które mogą pochwalić się udokumentowaną działalnością społeczną w okresie przynajmniej ostatniego pół roku.
Ocena zgłoszonych Kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o kryteria m. in.: efekty podejmowanych działań, umiejętność angażowania innych, zasięg realizowanego projektu, czy społeczne znaczenie inicjatywy.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia kandydata