"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Wybierzemy WOLONTARIUSZA 2016 ROKU w gminie Żyraków


wrzesień 2016


Chcąc promować organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie i skutecznie działają na rzecz innych, we współpracy z Wójtem Gminy Żyraków, panem Markiem Rączką, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania aktywnych wolontariuszy z gminy Żyraków. Zainteresowani będą ubiegać się o tytuł WOLONTARIUSZA ROKU 2016 GMINY ŻYRAKÓW. Kandydatów można zgłaszać do 20 listopada 2016r. na formularzu dostępnym poniżej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali Dnia Wolontariusza w dniu 2 grudnia 2016 roku. Wówczas przedstawione zostaną efekty pracy nagrodzonych wolontariuszy działających na terenie gminy Żyraków.

Konkurs jest adresowany do wolontariuszy organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, itp.); nieformalnych grup inicjatywnych (grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich); szkół, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej i innych instytucji współpracujących z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków. Kandydaci muszą być osobami, które mogą pochwalić się udokumentowaną działalnością społeczną w okresie przynajmniej 0,5 roku.
Ocena zgłoszonych Kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
- rola pełniona w czasie realizacji działań,
- efekty podejmowanych działań,
- umiejętność angażowania innych w podejmowane działania,
- prezentowana postawa,
- zasięg realizowanego projektu,
- zakres współpracy z partnerami.
- społeczne znaczenie inicjatywy.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia kandydata