"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Aktywne soboty dlA maluszków


maj 2016


Trwa nabór do projektu „Aktywne soboty dla maluszków”. Koordynator projektu drogą elektroniczną poinformuje rodziców, których dzieci zakwalifikują się do zajęć. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest bezpłatne.

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA