"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Od wiedzy do praktyki


wrzesień 2015


„Budowanie relacji w grupie” i „Kreowanie wizerunku i autoprezentację” mamy już za sobą. Na szkolenie wyjechaliśmy do Chotowej. Oprócz świetnego kursu mieliśmy okazję pobyć dwa dni razem z dala od trosk dnia codziennego i to jest bezcenne. Aktywność fizyczna na basenie przyczyniła się do integracji grupy, a zdobywaniu pełnego wachlarza kompetencji pomagała atmosfera sprzyjająca budowaniu poczucia wspólnych rozwiązań. Również spotkania szkoleniowe w Dworku w Straszęcinie, oprócz rozwijania praktycznych kompetencji społecznych, wyzwalają potencjał, pozwalają spojrzeć przez pryzmat nabywanych umiejętności na wiele problemów inaczej – takie i inne opinie o organizowanych szkoleniach wystawiają jej uczestnicy - liderzy, którzy chcą działać na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Spotkania organizowane są przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, finansowane - z projektu „Kompetentni liderzy - prężne organizacje” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.