"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II

Kompetentni liderzy - prężne organizacje


lipiec 2015


Zapraszamy mieszkańców gminy Żyraków i członków organizacji działających na terenie gminy Żyraków do udziału w cyklu szkoleń „Kompetentni liderzy - prężne organizacje”.
Program ma służyć wspieraniu mieszkańców gminy Żyraków, którzy posiadają potencjał do aktywnego działania na rzecz zmian w lokalnym środowisku oraz wzmocnieniu i dostarczeniu narzędzi potrzebnych do podjęcia konkretnych działań w lokalnych społecznościach. Przewidzieliśmy warsztaty z zakresu:
- budowania relacji w grupie
- kreowania wizerunku i autoprezentacji
- twórczej motywacji i rozwoju osobistego oraz budowania poczucia własnej wartości
- pozyskiwania nowych źródeł finansowania oraz dysponowania środkami publicznymi oraz spotkania integracyjno – rozwojowe z elementami aktywności fizycznej.
Dwa szkolenia to weekendowe dwudniowe wyjazdy. Projekt finansowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (www.pozytek.gov.pl ).
Spotkanie organizacyjne wszystkich zainteresowanych odbędzie się 5 sierpnia 2015r. o godz. 1800 w Dworku w Straszęcinie.