"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej

Adres: Straszęcin 190, 39-218 Straszęcin
E-mail: kontakt@razemzdzialamywiecej.orgNr konta bankowego
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻYRAKOWIE
8094 7800 0000 0467 3420 0000 10Dane KRS: STOWARZYSZENIE RAZEM ZDZIA£AMY WIÊCEJ