You are currently viewing Ludzie potrzebują korzeni i skrzydeł

Ludzie potrzebują korzeni i skrzydeł

Projekt współfinansowany projektu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich