5 ton 32 kilogramy i 80 dekagramów wrażliwości

5 ton 32 kilogramy i 80 dekagramów wrażliwości