"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

Po co i dlaczego?

Istniejemy, aby:
- wyzwalać energię społeczną,
- budować postawy filantropijne,
- zwracać uwagę, że praca może być elementem rozwijającym i doskonalącym człowieka, a nie tylko   źródłem dochodu,
- uświadamiać, że wolontariat to nie tylko pomaganie innym, ale również sposób na kształtowania    własnej osobowości,
- angażować siebie i innych w życie społeczne,
- zauważać ludzi potrzebujących pomocy,
- kreować własne społeczności, wyzwalając inicjatywę i kreatywność.

"Człowieka nie urabiają doktryny ani nakazy, ale własny trud, walka, cierpienie, radości, klęski i zwycięstwa." - L.Ungeheuer