You are currently viewing Zakopane po raz wtóry…

Zakopane po raz wtóry…

… i nigdy nie jest za dużo, żeby się spotykać, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami i nade wszystko pokonywać góry. Na co dzień zdobywamy szczyty własnych możliwości w domu, w pracy, próbując się uporać z własnymi słabościami i wykorzystując swoje mocne strony. Tu w okolicach Zakopanego członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej zdobywali te same szczyty z doświadczonym trenerem prowadzącym ich poprzez meandry komunikacji, zarządzania organizacją i poszukiwania źródeł finansowania.

Działania finansowane ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych”.