You are currently viewing Wyjazd do Norwegii

Wyjazd do Norwegii

Z województwa podkarpackiego pojechała tylko nasza wiceprezes, Diana Wójcik na zaproszenie “Aktywnych Obywateli”. Tydzień w Norwegii spędzony razem z piętnastoma wolontariuszami z różnych regionów Polski przyczynił się do poznania sposobu funkcjonowania i tajemnicy sukcesu innych, zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi, poznania najlepszych praktyk, poznania ludzi, którzy zarażą nas swoją energią optymizmem, dają powera. Liczymy, że wymiana doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych zainspiruje nas do dalszego rozwoju.


Działania finansowane ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych”.