You are currently viewing Wolontariusze w Straszęcinie już działają!

Wolontariusze w Straszęcinie już działają!

Grupa nieformalna AKTYWNI MIESZKAŃCY wraz z wolontariuszami ze Straszęcina rozpoczęła prace przygotowania terenu i nasadzeń.

Pod przewodnictwem Andrzeja Wielgosa  i Elżbiety Drąg w działania zaangażowała się spora grupa wolontariuszy zarówno małych i dużych. W działania włączyli się  wolontariusze z Dziecięcej Akademii Strażackiej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pomagali im  nowo pozyskani wolontariusze rodzice dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie, w upiększaniu nie zabrakło pań Koła Gospodyń Wiejskich i OSP, w prace zaangażowały się również wolontariuszki z Ukrainy przebywające obecnie w Straszęcinie.

Najbardziej chętne i zachwycone pracami były dziecięce ręce, które poczuły się ważne w społeczeństwie i nie kryły swojego zadowolenia, z faktu, że mają wpływ na zazielenienie i upiększenie swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że będą pamiętać wkład swojej pracy i wysyłek i szanować,  a nawet bronić przed niszczeniem i zaśmiecaniem w przyszłości.

Działania realizowane są ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu pn. „Skuteczny Lider- Wolontariusz w społeczności lokalnych”