You are currently viewing WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ MURAL BOHATERA

WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ MURAL BOHATERA

Mural wykona Marcin Kardasz na budynku OSP w Górze Motycznej
Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto
Stowarzyszenia Góra Możliwości z dopiskiem

MURAL – 83 9478 0000 0004 3791 2000 0010

Wpłacamy, udostępniamy ?
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat!