You are currently viewing W GMINIE ŻYRAKÓW będzie się działo!

W GMINIE ŻYRAKÓW będzie się działo!

Zarząd Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej po zapoznaniu się z propozycjami działań 30 wolontariuszy podjął decyzję, że dofinansuje w ramach projektu “Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych” następujące przedsięwzięcia:

Grupa nieformalna AKTYWNI MIESZKAŃCY – Aranżacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie,

Grupa nieformalna – Budowa skweru upamiętniającego żołnierzy AK pochodzących z Woli Żyrakowskiej,

Grupa nieformalna „3mamy się razem” – Twórcze spotkania sąsiedzkie,

Grupa nieformalna Doświadczalnia – Zmieniamy zwykłość w niezwykłość,

Stowarzyszenie Nagoszyn Otwarty Na Zmiany KGW – Skwer rekreacyjno -wypoczynkowy,

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej – „Zajrzyjmy do historii – dzieje wsi Wola Żyrakowska część III”,

Grupa nieformalna DOROŚLI-DZIECIOM – Wielka zabawa z robotami,

Grupa nieformalna STRAŻACY DZIECIOM AKTYWNOŚĆ JEST W NAS – Kreatywność jest w nas! Najlepsze wakacje pod chmurką,

 

Preferowane były pomysły wolontariackie. Projektów zawierających koszty osobowe nie zaprosiliśmy do współpracy:

Grupa nieformalna TRZY Z WYBORU – Gramy w zielone,

Grupa nieformalna Reaktywacja – Zielona wyprawa do czasów dzieciństwa.

Projekt finansowany ze środków z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.