You are currently viewing Szkolenie dla nauczycieli? Dlaczego nie?

Szkolenie dla nauczycieli? Dlaczego nie?

Na co dzień od Nich można się wiele nauczyć, teraz Oni uczyli się od innych. Psycholog, Grzegorz Kruk prowadził warsztaty “Jak pomóc dzieciom w zaburzeniach lękowych”, Agnieszka Zych – wzmacniała kompetencje cyfrowe.

Zaplanowaliśmy grupę dziesięcioosobową, a w szkoleniach wzięło udział znacznie więcej pedagogów. Ich wiedza i umiejętności będą wspierać szkoły w Górze Motycznej, Nagoszynie, Zasowie, Mokrem, Korzeniowie, Woli Wielkiej, Żyrakowie, Straszęcinie, Bobrowej , Wiewiórce, Dębicy i Tarnowie, bo przecież uczestnicy pracują w różnych środowiskach, z dziećmi i dorosłymi w różnym wieku. Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu “Możliwości” przy wsparciu finansowym Edukacji dla Demokracji ze środków programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.