You are currently viewing RUSZ PO MOC

RUSZ PO MOC

RUSZ PO MOC

RUSZ POMOC

WolontaRiUSZ  poMOC W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

W ramach konkursu zostało złożonych 2240 ofert. Do dofinansowania zakwalifikowano 611 najwyżej ocenionych projektów, w tym z gminy Żyraków – JEDEN. Wniosek Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej jest w gronie tych najlepszych. Zatem ruszamy z działaniami. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów skierowanych do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.