You are currently viewing Rusz PO MOC
Pontony 2021

Rusz PO MOC

Praca w społecznościach lokalnych sprawia nam dużo radości, ale żeby mieć siłę do wspólnego działania trzeba się również integrować. Pozdrawiamy z górskich wycieczek i spływu.

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.