You are currently viewing MY, MIKOŁAJ i NOWE FIO

MY, MIKOŁAJ i NOWE FIO

Co pozwala nam być wolontariuszami? Co nas motywuje, aby działać? Jakie mamy motywatory zewnętrzne? Co jest naszym celem, naszą wartością, mocną stroną? Jakie mamy oczekiwania? – na te i inne pytania poszukiwali odpowiedzi uczestnicy spotkania w Dworku w Straszęcinie. Niespodziewany gość zapukał do drzwi siedziby Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, aby nagrodzić prezentami pracowitych wolontariuszy. Radości było co niemiara. Mikołaj pochwalił stowarzyszy za działania, szczególnie za te realizowane w ramach projektu NOWEGO FIO: „Pupil nie musi być mały” oraz „Strażacka aktywność”. Swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz innych dzielili się wszyscy doświadczeni wolontariusze.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030