You are currently viewing Masz pomysł? Zrealizuj go!

Masz pomysł? Zrealizuj go!

Otwieramy nabór na inicjatywy o charakterze społecznym w ramach projektu “wolontaRiUSZpoMOC W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie w obszarze tematycznym: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może wnioskować?

Mieszkańcy gminy Żyraków oraz osoby działający na rzecz mieszkańców gminy Żyraków.

Po co?

Celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich, wspieranie wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców gminy Żyraków posiadających potencjał do aktywnego działania na rzecz zmian w swoim środowisku oraz wzmocnienie i dostarczenie narzędzi potrzebnych do podjęcia konkretnych działań.

Jak pomoże stowarzyszenie w realizacji pomysłów?

Sfinansujemy Wasze inicjatywy do kwoty 5000 zł.

Kiedy mogą być realizowane Wasze pomysły?

Od 01.09.2021r. do 15.12.2021 r.

Jakie są wymagania?

Uczestnicy pozyskają wolontariuszy do realizacji zadania oraz zapewnią zasoby techniczno-organizacyjne niezbędne do przygotowania i realizacji projektu.

Jak przystąpić do działań?      

Ofertę w wersji papierowej (na ustalonym druku) należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej w Straszęcinie nr 190; 39-218 Straszęcin, w terminie do dnia 21 sierpnia 2021roku.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Skuteczny lider rusza w teren”.

Wszelkie zapytania należy kierować do Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej; tel. 609845680;

email: kontakt@razemzdzialamywiecej.org

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w dniu 23 sierpnia 2021 roku.