You are currently viewing Kalendarz wolontariusza

Kalendarz wolontariusza

Wydaliśmy kalendarz pn. “Ludzie potrzebują korzeni i skrzydeł”, aby nagrodzić pracę wolontariuszy na rzecz mieszkańców gminy Żyraków, promować ich działania. Kalendarz poświęciliśmy najaktywniejszym ludziom pracującym na rzecz lokalnych społeczeństw.

Działania finansowane ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej w ramach projektu „Skuteczny Lider – Wolontariusz w społecznościach lokalnych”.