You are currently viewing Członkini Naszego stowarzyszenia Diana Wójcik ukończyła program Liderzy PAWF

Członkini Naszego stowarzyszenia Diana Wójcik ukończyła program Liderzy PAWF

Po co? Mówiła: “Chcę wzmocnić siebie, ucząc się od najlepszych trenerów i uczestników. Dowiedzieć się tego, czego nie wiem i przepracować to, co wiem w innej grupie. Chcę nawiązać nowe kontakty, poszukać inspiracji. Chcę wyjść silniejsza i bogatsza o nowe doświadczenia, relacje. Chcę potem wrócić do Góry Motycznej i gminy Żyraków i zmieniać nasz świat. Świat, który tworzy społeczność Góry Motycznej i gminy Żyraków. Kilkudniowe zjazdy w Warszawie to cykl 12 miesięcy uczenia przez: doświadczenie – refleksję – teorię – praktykę. W czerwcu 2022 roku ukończyła XVII edycję programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów.

Liderzy PAW