You are currently viewing Będzie się działo

Będzie się działo

 Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Krzywa, Będzelin, Moszczenica Niżna, Modlica, Podmokle Małe, Straszęcin – to tylko kilka miejscowości, z których pochodzą zwycięzcy II konkursu na projekty tematyczne. Organizacje, które otrzymają dotacje reprezentują aż 77 miast i wsi z całej Polski!

Większość prowadzonych działań (101 projektów) adresowana jest do społeczności lokalnych. Projekty o zasięgu ogólnopolskim realizować będzie 69 organizacji, a działania o zasięgu regionalnym 47.