You are currently viewing Rozśpiewany Nagoszyn

Rozśpiewany Nagoszyn

„Śpiewać każdy może… trochę lepiej lub trochę gorzej” powtarzali Ci, którzy przyszli w piątkowy słoneczny dzień, aby … po prostu pobyć razem, spędzić czas z dziećmi.
Oryginalnym wykonaniom znanych piosenek towarzyszył gwar ożywionych rodziców i uśmiech szczęśliwych dzieci. I znów okazało się, że nie jest ładne to, co ładne tylko ładne to, co się komu podoba a nam się podobało wykonanie każdego… Dziękujemy dzieci i rodzice uczestniczący w kolejnym przedsięwzięciu naszego projektu „Artystyczne doświadczenia”, że się wam chciało! Przedsięwzięcie finansowane w ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018 -2019” dofinansowanych ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna. Opiekę merytoryczną sprawują członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.