You are currently viewing Happening w Nagoszynie

Happening w Nagoszynie

Wybudować wieś?
Dlaczego nie? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Zrobiliśmy to!
Sami zobaczcie, jak nam wyszło…
Działanie to efekt przedsięwzięć w ramach projektu “Artystyczne doświadczenia”.
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”.