You are currently viewing Szyjemy, szyjemy, szyjemy…

Szyjemy, szyjemy, szyjemy…

Pani Aneta Kasztarynda to lider całej operacji szycia. Wspierają ją nauczyciele z przedszkola i rodzice przedszkolaków z Nagoszyna. Kciuki za wszystkich zaangażowanych trzymają dzieci i tatusiowie, bowiem stroje mają już być gotowe na 7 grudnia. Wtedy to przedszkolaki będą prezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne podczas Festiwalu Przedszkolaków. To już niedługo… Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „W kręgu dziecięcych zainteresowań” – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”. Inicjatywę merytorycznie wspierają członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.