You are currently viewing Możliwości

Możliwości

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej gościło w dworku w Straszęcinie ponad 30. społeczników z powiatu dębickiego działających w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych.
W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” prowadząca spotkanie, Justyna Jacek zachęcała do udziału w konkursie grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.
W ramach konkursu planują przeznaczyć 350.000zł na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.
Granty będą przyznawane w kwocie do 5.000 zł. Nabór wniosków do konkursu potrwa do dnia 30 lipca 2018 r..
Uczestnicy szkolenia deklarowali, że mają pomysły i właśnie z takich środków skorzystają, żeby je zrealizować.
Wójt gminy Żyraków, Marek Rączka podkreślał, że gmina Żyraków jest znana w powiecie dębickim z działań organizacji pozarządowych i na pewno z zaproponowanych rozwiązań skorzysta wielu lokalnych liderów.