You are currently viewing Dożynki 2018

Dożynki 2018

Uczyliśmy się tańczyć i śpiewać, wykonaliśmy z rodzicami wieniec dożynkowy. Potem prezentowaliśmy nasze umiejętności na Dożynkach Gminy Żyraków. Nasz wieniec wszystkim się podobał, dlatego otrzymaliśmy Specjalną Nagrodę.
Nasze działania finansowane są ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gmina Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. i OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.”
DZIĘKUJEMY!!!
Dzieci z przedszkola w Nagoszynie