You are currently viewing Czterech kierowców TIR-a będzie mieć różowe paznokcie

Czterech kierowców TIR-a będzie mieć różowe paznokcie

Dzięki funduszom europejskim mogą tym razem pomóc uzyskać kwalifikacje zawodowe kierowcom kategorii C i C+E. Lider projektu Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej i partner – Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO przeprowadzą 450 szkoleń, które dla 150. uczestników zakończą się uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Od pomysłu do realizacji
Pomysł na wspólne zrealizowanie zadania – szkolenia zawodowych kierowców zrodził się jeszcze 2016 roku. Diagnoza postawiona na etapie planowania projektu okazała się trafna – mówi koordynator projektu „Droga do sukcesu”, Diana Wójcik – kierowców na naszym terenie brakuje, co podkreślają duże firmy transportowe m.in.: MiKTD HAY­TRUCK, Dębica; OMEGA, Pilzno ITiS Godawski & Godawski, Pilzno; PTH DOM­TRANS Mariusz Lis, Straszęcin; ALTA­TRANS Wójcik. Stąd wiemy, że zapotrzebowanie na kursy kwalifikacji wstępnej i przyśpieszonej, prawo jazdy kategorii C i C+E jest ogromne. Największą barierą były, jak zwykle, pieniądze. Pełny kurs dla jednej osoby to koszt kilku tysięcy zł, a udział w projekcie „Droga do sukcesu” gwarantuje nieodpłatne badania lekarskie, szkolenia teoretyczne i praktyczne i zdawanie egzaminów, dlatego nabór do projektu zakończyli w 4 dni.

Chętnych nie brakuje
Wpłynęło 200 zgłoszeń, najwięcej z gminy Żyraków i gmin ościennych: Czarna, Dębica, Pilzno, Brzostek – podkreślają liderzy stowarzyszenia – nie brakuje również kobiet. Obalimy stereotyp – zapowiadają – my kobiety lepiej poradzimy sobie w sytuacjach kryzysowych na drodze. W sumie 150 osób, w tym trzydzieści do 21 roku życia i 120 pozostałych kobiet i mężczyzn najpóźniej w czerwcu 2019 roku może zdobyć pełne kwalifikacje do zawodu kierowca kat. C i C+E.

We współpracy siła
Partnerstwo społeczno-prywatne okazało się sposobem na znalezienie źródeł finansowania. Udało się dzięki funduszom europejskim – cieszy się prezes stowarzyszenia RZW, Krystyna Kania. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców PRAWKO. I przedsiębiorca, i członkowie stowarzyszenia RZW nie kryją zadowolenia, że zadanie uda się zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.