Zapraszamy do świetlicy w Mokrem

Od 11 września do 13 listopada 2017r. .w Szkole Podstawowej w Mokrem będzie działała świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W ramach działalności świetlicy zorganizowane będą:

  • zajęcia sportowe,
  • blok zajęć muzycznych,
  • zajęcia, podczas których, będzie można pograć w gry planszowe oraz zabawy podwórkowe
  • oraz wziąć udział w warsztatach metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych zajęć zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Do programu zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły, które lubią miło i kreatywnie spędzać czas z rówieśnikami.
Zgłoszenia do projektu będzie przyjmować pani Halina Sołdatow-Polanco w dniach od 5.09 do 10.09.2017r.
Zapraszamy do wspaniałej zabawy!
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja.