You are currently viewing Trudny orzech do zgryzienia

Trudny orzech do zgryzienia

Uczestnicy szkolenia „ABC wolontariusza”, które odbyło się w dworku w Straszęcinie zdołali się przekonać, że wolontariat nie jest przypisany do jednego obszaru działań. Jest on tak różnorodny, jak pomysły, które rodzą się w głowach osób aktywnych społecznie. Wolontariusze w wieku od 20. do 62. roku życia poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czy istnieje idealny wolontariusz? Dlaczego chcemy pomagać innym? Co daje praca wolontariacka? Jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz? W warsztatach wzięło udział 25 osób z Woli Żyrakowskiej, Nagoszyna, Straszęcina i Mokrego. Wszyscy to wolontariusze biorący udział w projekcie „Zielone Światło dla wolontariuszy z gminy Żyraków” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej a dofinansowanego z FIO przez MRPiPS. Na spotkaniu było dynamicznie, twórczo i … kameralnie. Teraz wolontariusze wyposażeni w narzędzia wyruszają w teren, bo mają pozyskać sojuszników swoich działań, więc wąskie grono spotykające się w Dworku ma trudny orzech do zgryzienia.