Tatusiowie, łączcie się

CO? Bezpłatny udział w projekcie: “MÓJ BOHATER TATA”
GDZIE? w Krakowie (ul. Halszki 28)
PO CO? Aby wesprzeć TACIERZYŃSTWO, wzmocnić więzi TATA-DZIECKO
W JAKI SPOSÓB? m.in. warsztaty, czas na wspólną zabawę taty z dzieckiem, sesja fotograficzna, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, sensoplastyka, wykład z psychologiem…
KIEDY? Projekt będzie trwać VIII-X; zgłoszenia do 25 VII 2017r.
KTO? Harcownia z Krakowa przy wsparciu Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej i wsparciu finansowym FIO nadzorowanym przez MRPiPS w ramach konkursu Centrum Dla Rodziny; operatorzy: Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom
ZAPRASZAMY