You are currently viewing Sekretarka Czesława Miłosza w Nagoszynie

Sekretarka Czesława Miłosza w Nagoszynie

Poezja zawsze była i jest zarezerwowana dla specjalnej grupy ludzi… wrażliwych na jej piękno. I to oni spotkali się w Zespole Szkół Publicznych w Nagoszynie, aby porozmawiać o formie wiersza z Agnieszką Kosińską, sekretarką Czesława Miłosza, redaktorką i archiwistką, która towarzyszyła poecie przez ostatnie 8 lat jego życia.

Nie chciała mówić o samym nobliście (przecież książka jej autorstwa „Miłosz w Krakowie” wiele powiedziała o ich relacjach i nim samym z jej punktu widzenia), ale skupiła się wyraźnie na sposobie patrzenia na poezję, kształtowaniu swojego patrzenia na świat za jej pośrednictwem; mówiła o emocjach, jak je fotograficznie wyłapać i utrwalać, uczyła, w kontekście Miłoszowych wierszy, jak cieszyć się chwilą. A goście tego spotkania – dzieci i młodzież z Żyrakowa, Nagoszyna, Woli Wielkiej i Bobrowej? Chętnie rozmawiali o obrazach utrwalanych w poezji i życiu, o świecie myśli i przeżyć. Druga część warsztatów była żywiołowa. Uczestnicy wykazywali się znajomością środków poetyckich, umiejętnościami przekładu tekstu na obraz plastyczny oraz zręcznością umysłu i ciała w podchodach literackich. Dyrektor szkoły w Nagoszynie, Renata Gurak, już zachęcając uczniów do udziału w spotkaniu, cieszyła się, że obecność Agnieszki Kosińskiej w gminie Żyraków to prawie jak spotkanie z samym mistrzem Miłoszem. I to się udało! – twierdzi pani dyrektor. Spotkanie to jeden z etapów projektu „Dzieła mistrzów pod lupą – Czesław Miłosz” realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej dofinansowanego z UG w Żyrakowie. Już w lutym na I Powiatowej Konferencji Polonistów w Nagoszynie nauczyciele szkół spotkali się, aby porozmawiać o pomysłach na realizację wspólnych działań. Owocem rozmów były lekcje z Miłoszem w szkołach oraz warsztaty z A.Kosińską, zaś zwieńczeniem projektu będzie Powiatowy Konkurs Recytatorski w maju. Przygotowując się do udziału w konkursie, uczniowie wezmą pod lupę poezję Czesława Miłosza. „Nietypowe, nieszkolne zachęcanie do odkrywania poezji przez młodych jest również sposobem na budowanie siebie, czynienie swojego świata piękniejszym” – mówi Agnieszka Dybaś, jedna z organizatorek i powiatowej konferencji polonistów, i spotkania z Agnieszką Kosińską. Nieodłącznym elementem takich spotkań są rozmowy kuluarowe i tu pani Agnieszka Kosińska zachęcała do korzystania z prowadzonej przez nią strony (kosinskamiloszwkrakowie.com), gdzie odnaleźć można nie tylko zdjęcia autorstwa brata noblisty – Andrzeja, reportera, fotografa, tłumacza i archiwistę rodziny Miłoszów, ale to wszystko, co trzeba wiedzieć o Czesławie Miłoszu, bowiem sięgając do tej strony czytelnik ma pewność, że informacje tam zamieszczone zaczerpnięte są z rzetelnych źródeł.