O dodawaniu skrzydeł… czyli doceniamy wolontariuszy gminy Żyraków

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość, Wójt Gminy Żyraków, chcąc promować organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie i skutecznie działają na rzecz innych, zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Zainteresowani będą ubiegać się o tytuł WOLONTARIUSZA GMINY ŻYRAKÓW ROKU 2017. Kandydatów można zgłaszać do 20 listopada 2017r. na formularzu dostępnym poniżej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali – DNIA WOLONTARIUSZA 5. grudnia 2017 roku. Wówczas przedstawione zostaną efekty pracy nagrodzonych.
Konkurs jest adresowany do wolontariuszy działających w:
– organizacjach pozarządowych,
– nieformalnych grupach inicjatywnych np. grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich,
– szkołach,
– instytucjach kultury, instytucjach pomocy społecznej,
– innych instytucji współpracujących z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków.
Kandydaci muszą być osobami, które mogą pochwalić się udokumentowaną działalnością społeczną w okresie przynajmniej ostatniego pół roku.
Ocena zgłoszonych Kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o kryteria m. in.: efekty podejmowanych działań, umiejętność angażowania innych, zasięg realizowanego projektu, czy społeczne znaczenie inicjatywy.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia kandydata