Zakrętka dla Łukaszka przekazana

VIII edycja kampanii społecznej „RAZEM” na rzecz osób o niepełnej sprawności została zakończona sukcesem. Za zgromadzone zakrętki przekazaliśmy mamie Łukaszka Saka ze Straszęcina 2 562 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej i logopedycznej dla chłopca. Podczas oficjalnego wręczenia czeku obecny był również Adaś Nawój z Wiewiórki, który w poprzedniej edycji otrzymał maszynę brajlowską wraz z niezbędnymi akcesoriami. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka i Prezes Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej Krystyna Kania wręczyli statuetki dla najaktywniejszych przedszkoli, szkół, firm i instytucji:
Publicznego Przedszkola w Bobrowej
Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej
Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie
Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie
Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce
Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie
Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość w Dębicy
Firmy UNIDEX Jana Kani i Józefa Wiktora w Straszęcinie
Zakładu Karnego w Dębicy
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Żyrakowie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie
Urzędu Gminy w Żyrakowie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie
Biblioteki Publicznej w Nagoszynie
Biblioteki Publicznej w Zasowie
Biblioteki Publicznej w Górze Motycznej
Biblioteki Publicznej w Bobrowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
Przedszkola Miejskiego Nr 9 z oddziałem żłobkowym w Dębicy
Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Dębicy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy
Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
Koła Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Jabłonowskiej w Straszęcinie
Banku Spółdzielczego w Żyrakowie