Spotkanie opłatkowe społeczników z gminy Żyraków

W Straszęcinie na zaproszenie wójta gminy Żyraków, Marka Rączki spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych działających na rzecz swoich społeczności. Liczne grono stanowili zaproszeni przez lokalne organizacje pozarządowe ci, którzy wspierają ich działania merytorycznie bądź finansowo. Nasze stowarzyszenie w roku 2016 listy gratulacyjne skierowało do Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (podziękowanie odebrał Paweł Werbowy), Firmy UNIDEX (podziękowanie odebrał Jan Kania), Banku Spółdzielczego w Żyrakowie (podziękowanie odebrała Danuta Klabacha). Cóż tu więcej powiedzieć? Społecznicy, którzy spotkali się w Straszęcinie realizują szereg przedsięwzięć z owym natchnieniem, o którym mówiła Wisława Szymborska:
„Natchnienie nie jest wyłącznym przywilejem poetów czy artystów w ogólności. Jest, była, będzie zawsze pewna grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To ci wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją z zamiłowaniem i wyobraźnią. Bywają tacy lekarze, bywają tacy pedagodzy, bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Ich praca może być bezustanną przygodą, jeśli tylko potrafią w niej dostrzec coraz to nowe wyzwania. Pomimo trudów i porażek, ich ciekawość nie stygnie.”
Ponieważ jedyną formą odwdzięczenia się za ich zaangażowanie jest uznanie społeczne, zatem Wielkie Dziękuję i Wielkie Podziwiam za trud i energię, za bezinteresowność, ofiarność i Wielkie Serce.