Maluszki na START

Nieformalna grupa „Kreatywni rodzice” (Justyna Świąder, Elżbieta Drąg i Renata Kania) razem ze Stowarzyszeniem Razem Zdziałamy Więcej rozpoczęli realizację projektu „Aktywne soboty dla maluszków”. W sobotnie przedpołudnia spotykać się będą dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 6 lat z Żyrakowa, Góry Motycznej, Straszęcina, Nagoszyna, Zasowa. Łącznie 16 dziewczynek i chłopców od maja do września uczestniczyć będzie w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, bajkoterapii, kreatywno-plastycznych, tanecznych, grach i zabawach ruchowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pani Pauliny Kality i pani Sylwii Chrobak. Zaplanowano również wycieczki do kina, Kulkolandu, Muzeum Lalek w Pilźnie. Maluchy uczestniczyć mają też w rajdzie rowerowym, ognisku integracyjnym, spotkaniu ze strażakami. Spotkania odbywać się będą na terenie Przedszkola w Straszęcinie oraz będą zajęciami wyjazdowymi. Inicjatywa dofinansowana jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.