You are currently viewing „Życie nie tylko po to jest, by brać…” Życzliwość. Podaj dalej.

„Życie nie tylko po to jest, by brać…” Życzliwość. Podaj dalej.

Kiedy? 21 marca w Dzień Wiosny
Gdzie? Rynek w Nagoszynie, Rynek w Żyrakowie, Remiza Strażacka w Bobrowej Woli, Zasowie, Woli Żyrakowskiej, szkoła w Straszęcinie, parking przy Grocie w Straszęcinie
Jakie przedsięwzięcie? Idea propagująca życzliwość wśród mieszkańców gminy Żyraków
Po co? Uzmysłowienie ludziom, że życzliwość może stać się podstawą do tworzenia pomyślnych relacji międzyludzkich nie tylko dzięki wielkim, heroicznym czynom, ale poprzez zwykły, ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii czy przyjazne nastawienie.
Jak? W postaci przekazania owoców i warzyw, które zostaną rozdysponowane na terenie gminy Żyraków na rzecz osób potrzebujących z przesłaniem „Życzliwość. Podaj dalej.”
Kto pomaga? Radny powiatowy, Marek Jaskółka organizuje owoce i warzywa i przekazuje mieszkańcom gminy Żyraków za pośrednictwem Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej oraz partnerów:
Stowarzyszenie Nagoszyn otwarty na zmiany
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych “Dębina” z Bobrowej Woli
Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej Woli
Stowarzyszenie Mój Straszęcin
Koło Gospodyń Wiejskich w Straszęcinie
Stowarzyszenie Razem w przyszłość z Woli Żyrakowskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyrakowskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zasowie

Patronat medialny: OBSERWATOR LOKALNY (wyłączność)
Patronat honorowy: WÓJT GMINY ŻYRAKÓW MAREK RĄCZKA
Koszty? Idąc na spotkanie z wolontariuszami, którzy rozdawać będą owoce, warzywa (około 15 kg na osobę), należy zabrać serdeczny uśmiech i życzliwe spojrzenie. Wolontariusze zapukać też mogą do drzwi potrzebujących, aby przekazać pomoc.
Na fotografiach mali wolontariusze Stowarzyszenia RZW: Kacper Erazmus, Milenka Ćwik