You are currently viewing W Straszęcinie społecznicy dopisali

W Straszęcinie społecznicy dopisali

W gminie Żyraków to Straszęcin może pochwalić się największą liczbą działających organizacji, które mają na terenie tego sołectwa swe siedziby. Ich doświadczenia są różne, różny zakres działań, różny czas istnienia, różne pomysły na realizację przedsięwzięć, ale ludzi skupiających w organizacjach łączy jedno – chęć działania na rzecz dobra wspólnego. Społecznicy podczas spotkań integracyjnych odnajdują dobry klimat współpracy, wsparcie, zrozumienie dla idei pracy wolontariackiej, co przekłada się na późniejsze konkretne działania. W ramach współdziałania organizator przedsięwzięcia – Stowarzyszenie „Mój Straszęcin” zaprosił do Dworku w Straszęcinie przedstawicieli organizacji:
Koła Gospodyń Wiejskich,
Grupy Odnowy Wsi Straszęcin,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie,
Szkółki Piłkarskiej,
Ludowego Klubu Sportowego,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orbitek”,
Rady Sołeckiej wsi Straszęcin,
Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”.
Wszystkie organizacje pochwaliły się swoimi osiągnięciami oraz planami na najbliższy rok. Honorowymi gośćmi byli: wójt gminy Żyraków, Marek Rączka, wicewójt – Grzegorz Reguła, dyrektor CKiP w Żyrakowie, Maria Czernik. Dziękujemy za zaproszenie.

Zobacz galerię