You are currently viewing Stowarzyszenie RZW i prace nad aktualizacją strategii powiatu dębickiego

Stowarzyszenie RZW i prace nad aktualizacją strategii powiatu dębickiego

Kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk ziemi dębickiej wzięło udział w konsultacjach społecznych, które pozwolą zaktualizować strategię powiatu. Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszego stowarzyszenia.
Konsultacje odbyły się 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Dębicy w formie trzech spotkań: z liderami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami oraz samorządowcami. Podczas warsztatów, prac w grupach, dyskusji wyłoniono mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia będące bodźcem do powstania dokumentu strategii rozwoju. Ten będzie narzędziem do planowania priorytetowych zadań realizowanych w latach 2015-2020.
Warsztaty poprowadzili specjaliści z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
– Aktywność uczestników konsultacji, zwłaszcza liderów lokalnych społeczności, przerosła wszelkie oczekiwania – mówił Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego. – To dla nas dowód, że tego rodzaju rozmowy są naprawdę potrzebne. Uwagi zebranych wniosły sporo konkretów, będą na pewno pomocne podczas opracowania strategii.
W ramach konsultacji z samorządowcami odbyły się również spotkania z przedstawicielem Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A., a także z prof. dr hab. Jerzym Hausnerem z UEK w Krakowie, polskim politykiem i ekonomistą, ministrem w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
– Takie spotkanie było bardzo potrzebne, zwłaszcza, że każdy z nas miał możliwość swobodnej wypowiedzi. Liczę, że nasz wkład w opracowanie strategii przyniesie oczekiwane rezultaty – stwierdza Diana Wójcik, Wiceprezes Stowarzyszenia „Razem Zdziałamy Więcej”

www.powiatdebicki.pl

www.debica24.eu

www.ziemiadebicka.pl

Dziękujemy za zaproszenie. Zdjęcia udostępnione dzięki Starostwu Powiatowemu w Dębicy.