You are currently viewing Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Organizacje z III sektora z terenu gminy Żyraków partycypujące w lokalnej samorządności spotkały się w Straszęcinie na zaproszenie wójta gminy Marka Rączki. Aktywni, energiczni i kreatywni liderzy organizacji pozarządowych na spotkaniu opłatkowym podsumowali swoje działania w mijającym roku oraz w szczególny sposób uhonorowali tych, którzy w 2015r. szczególnie wspierali działalność stowarzyszeń. Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej wyróżniło: Jana Kanię ze Straszęcina, Małgorzatę i Zbigniewa Kaczorów z Góry Motycznej, Janusza Regułę z Dębicy i Magdalenę Dolczak z Żyrakowa.