You are currently viewing Od wiedzy do praktyki

Od wiedzy do praktyki

„Budowanie relacji w grupie” i „Kreowanie wizerunku i autoprezentację” mamy już za sobą. Na szkolenie wyjechaliśmy do Chotowej. Oprócz świetnego kursu mieliśmy okazję pobyć dwa dni razem z dala od trosk dnia codziennego i to jest bezcenne. Aktywność fizyczna na basenie przyczyniła się do integracji grupy, a zdobywaniu pełnego wachlarza kompetencji pomagała atmosfera sprzyjająca budowaniu poczucia wspólnych rozwiązań. Również spotkania szkoleniowe w Dworku w Straszęcinie, oprócz rozwijania praktycznych kompetencji społecznych, wyzwalają potencjał, pozwalają spojrzeć przez pryzmat nabywanych umiejętności na wiele problemów inaczej – takie i inne opinie o organizowanych szkoleniach wystawiają jej uczestnicy – liderzy, którzy chcą działać na rzecz mieszkańców gminy Żyraków. Spotkania organizowane są przez Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, finansowane – z projektu „Kompetentni liderzy – prężne organizacje” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zobacz galerię