You are currently viewing Nietuzinkowy nauczyciel

Nietuzinkowy nauczyciel

Wiceprezes Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej, Diana Wójcik została uhonorowana Laurem Czytelników Obserwatora Lokalnego w kategorii oświata. To wyróżnienie, które dodaje skrzydeł, ale też jest dużym wyzwaniem – mówi nominowana do Człowieka Roku 2014 przez redakcję gazety. Czytelnicy docenili jej dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych. Ci, którzy ją znają mówią o niej: pani Diana to wulkan energii, paleta barwnych pomysłów, festiwal skuteczności, tytan pracowitości, człowiek orkiestra.
Mogłaby uczyć nie tylko języka polskiego, ale i przedsiębiorczości: pozyskuje finansowe środki zewnętrzne, partnerów do realizacji działań na znakomite szkolne projekty. Owocem jej pracy jest nie tylko szkolny teatr (najwyższe nagrody uczniów w konkursach teatralnych, recytatorskich powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich: Dębica, Jarosław, Stalowa Wola, Przemyśl), ale też wraz z młodzieżą wydaje publikacje (np. „Ocalić wspomnienia – zatrzymać czas. Gmina Żyraków w kolorze sepii”, „Z Góry Motycznej na Monte Cassino”, „Ojcowizna fotografią malowana, czyli niezwykłe miejsca w gminie Żyraków”), organizuje akcje charytatywne ( np. zbieranie zakrętek na terenie województwa podkarpackiego przyniosło już ponad 26.000 zł na rzecz osób z niepełną sprawnością), tworzy zajęcia pozalekcyjne odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (np. Świetlica-Zgrana Załoga, 4xS, czyli Sport, Sobota, Sposób na nudę, Satysfakcja, wakacyjne rajdy rowerowe śladami ciekawych miejsc), odszukuje ślady lokalnych bohaterów (np. postać Józefa Dziurgota) i prezentuje ich losy lokalnym społecznościom, wspiera lokalne społeczności w organizowaniu przedsięwzięć ważnych z ich punktu widzenia (np. Dożynki w Nagoszynie, 100-lecie OSP w Nagoszynie, 140-lecie OSP w Zasowie), przygotowuje wystawy (np. wystawa fotografii w Dworku w Straszęcinie), spotkania z ciekawymi ludźmi. Jest współtwórcą Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej i jego działań na terenie powiatu. Z odwagą i konsekwencją realizuje zadania, których się podejmuje. Jej praca zawodowa skupia się na istotnych aspektach bycia nauczycielem: szlifowaniu postaw moralnych, etycznych oraz osobowościowych młodzieży. Jej pracy nie kończy się wraz ze szkolnym dzwonkiem, a przedłuża się twórczo na długie godziny poświęcane młodzieży i społecznościom lokalnym. Sama nagrodzona podkreśla na swoim fanpage na FB, że wszystkie inicjatywy lokalne mogły być realizowane, dzięki ludziom, którzy „każdego dnia wspierają jej pracę ciepłymi słowami, miłymi gestami, trafnymi sugestiami, pracochłonnymi i czasochłonnymi działaniami”.