Kompetentni liderzy – prężne organizacje

Zapraszamy mieszkańców gminy Żyraków i członków organizacji działających na terenie gminy Żyraków do udziału w cyklu szkoleń „Kompetentni liderzy – prężne organizacje”.
Program ma służyć wspieraniu mieszkańców gminy Żyraków, którzy posiadają potencjał do aktywnego działania na rzecz zmian w lokalnym środowisku oraz wzmocnieniu i dostarczeniu narzędzi potrzebnych do podjęcia konkretnych działań w lokalnych społecznościach. Przewidzieliśmy warsztaty z zakresu:
– budowania relacji w grupie
– kreowania wizerunku i autoprezentacji
– twórczej motywacji i rozwoju osobistego oraz budowania poczucia własnej wartości
– pozyskiwania nowych źródeł finansowania oraz dysponowania środkami publicznymi oraz spotkania integracyjno – rozwojowe z elementami aktywności fizycznej.
Dwa szkolenia to weekendowe dwudniowe wyjazdy. Projekt finansowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (www.pozytek.gov.pl ).
Spotkanie organizacyjne wszystkich zainteresowanych odbędzie się 5 sierpnia 2015r. o godz. 1800 w Dworku w Straszęcinie.